Firmainformasjon:

Din Helsemat AS
Borgeskogen 47, 3160 Stokke
Org.nr. 916 855 443


Kjøpsbetingelser

Leveringstid.

Alle varer sendes dagen etter bestilling såfremt det er mulig – Lagerbeholdning, feriedager og andre saker kan påvirke leveransene.  – normalt vil du ha varene hjemme hos deg i løpet av 1-3 arbeidsdager. Har du spørsmål kan du kontakte oss på kunde@dinhelsemat.no

Frakt og gebyrer.

Alltid varer leveres fra vårt fryselager direkte til deg på dør med Posten Ekspress dør til dør over hele Norge. I gjennomsnitt veier våre pakkeløsninger 10 – 13 kg. På våre ekspress sendinger har satt en fast lav fraktpris på 249.-. Alt sendes direkte fra våt fryselager i Vestfold til hele Norge. Ingen toll eller gebyrer tilkommer.

Betaling.

Vi benytter Svea Checkout som betalingsløsning. Hos Svea Checkout kan du enten betale med kredittkort (VISA og Mastercard), delbetaling, eller ved faktura. Du kan lese mer om Sveas betingelser her: https://www.svea.com/no/nb/logg-inn-privat/

Sveas Personvern Policy: https://www.svea.com/no/nb/sveafinans/personvern-overordnet/

Kundeinfo.

Opplysninger du gir oss, vil ikke bli gitt videre, de vil bare være tilgjengelig for personer tilknyttet Dinhelsemat.no. Du kan når som helst be om at opplysninger om deg slettes.

Kommunikasjon.

Fra du oppretter en brukerkonto hos oss regnes som et løpende avtaleforhold og en aktiv brukerkonto som et eksisterende kundeforhold, vil vi i samsvar med Markedsføringslovens §15, tredje ledd, markedsføre til, og kommunisere med, aktive brukere av vår tjeneste.

Kommunikasjonen kan blant annet skje til oppgitt telefonnumre, e-postadresser, adresse eller som varsler gjennom app. Vi oppfordrer deg til å lese vår personvernerklæring for mer informasjon.

Brukeres øvrige plikter.

Når du oppretter en brukerkonto, forplikter du deg til å

 • Oppgi riktig og komplett brukerinformasjon.
 • Sørge for at brukerinformasjonen er din og/eller at du har rett til å opptre – inkludert inngå bindende avtaler – på vegne av – personen eller enheten du registrerer eller handler for.
 • Oppdatere brukerinformasjonen hvis den forandrer seg. Hvis du gir uriktig informasjon, eller vi mistenker at du har oppgitt uriktig informasjon, forbeholder vi oss retten til å nekte deg tilgang til tjenesten, endre eller slette innhold og/eller kansellere eller holde tilbake bestillinger.
 • Følge norsk lov. Ved mistanke om lovstridig aktivitet forbeholder vi oss retten til å nekte deg tilgang til tjenesten, endre eller slette innhold og/eller kansellere eller holde tilbake bestillinger.

Som registrert bruker er du selv ansvarlig for sikkerheten til din brukerkonto og for din profil. Du er også ansvarlig for alle aktiviteter som skjer i tilknytning til din brukerkonto og du forplikter du deg til å

 • Ikke dele ditt brukernavn eller passord med andre
 • Melde fra til oss hvis du tror din brukerkonto kan være misbrukt
 • Følge disse vilkårene og godta vår personvernerklæring.

Aldersgrense:

Er du mindreårig, må avtale godkjennes av foresatte. Bindende kjøpsavtale kan kun inngås med personer over 15 år. Kredittkjøp kan kun gjennomføres med personer over 18 år.

Allmenne regler:

– Om våre priser og vårt sortiment

Alle priser som er oppgitt er inklusive merverdiavgift. Ved nettkjøp vises den totale kostnaden inklusivt leveringskostnader, før bestillingen er gjennomført.

– Forbehold om feil

Selger tar forbehold mot skrivefeil, tekniske feil, prisendringer og utsolgte varer. Innholdet på nettsiden kan endres av selger uten forvarsel.

– Kansellering av ordre

Ved mistanke om videresalg forbeholder selger seg retten til å kansellere ordre. Mistanke kan oppstå ved bestillinger av store kvantum eller flere ordrer av samme produkt. Urettmessig videresalg av varer levert av selger utgjør en krenkelse av produsentens immaterielle rettigheter.

Forbehold

 • Dinhelsemat.no forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen, når som helst og uten forvarsel. Eventuelle endringer i brukervilkårene vil bli kunngjort og gjort gjeldende fra tidspunkt som følger av kunngjøringen. Brukeren er selv ansvarlig for å følge de til enhver tid gjeldende brukervilkår.
 • Dinhelsemat.no og alt innhold som er inkludert i tjenesten gjøres tilgjengelig «som den er» og uten form for garantier eller tilsikrede egenskaper. Vi forbeholder oss retten til, når som helst, etter eget forgodtbefinnende, å stanse og/ eller endre tjenesten eller funksjonalitet, helt eller delvis.
 • Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk eller annen markedsføring. Dersom dette forekommer, har kjøper rett til å avstå fra bestillingen.
 • For varer som selges med salgsrabatt eller i forbindelse med en kampanje gjelder nærmere oppgitte salgsbetingelser. Eventuelle salgsbetingelser er oppgitt på produktets detaljside. Salg og kampanjer gjelder til oppgitt sluttdato eller så lenge beholdningen rekker. Vi forbeholder oss retten til å begrense antall salg av en vare eller kombinasjon av tilbud, i forbindelse med kampanje, til samme person innenfor et tidsrom.
 • Dinhelsemat.no er ikke ansvarlig for innhold som du eller andre brukere eller tredjeparter gjør tilgjengelig eller sender gjennom Dinhelsemat.no. Du er selv ansvarlig for innholdet i din brukerkonto og på din profil og også for konsekvensene av å poste eller publisere brukerinnhold. Du godtar at vi bare opptrer som en formidler for din og andre brukeres distribusjon og publikasjon av innhold.
 • Dinhelsemat.no kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder, annonsører, tjenester osv. Dinhelsemat.no har ikke noe ansvar for innhold, tjenester eller produkter som tilbys eller gjøres tilgjengelig på slike nettsteder.

Force majeure

Er Dinhelsemat.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som ekstremt vær, pandemi, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Dinhelsematn.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Tønsberg som verneting.

Copyright

Det er ikke tillatt å bruke navnet vårt, logoer, skjermbilder eller bilder på en måte som kan virke forvirrende eller implisere sponsing, anbefaling eller assosiasjon uten tillatelse.

Alt innhold på disse nettsidene er Din Helsemat AS eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. oppskrifter med bilder, omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design, typografi og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Din Helsemat AS.


Kundeservice

Kontakt oss på:
Epost: kunde@dinhelsemat.no

Åpningstider kundeservice telefon: 09:00 – 15:00 (Mandag – fredag)

Tilbake